ห้องประชุม & งานแต่งงาน

โรงแรม ลาโค่ เขาใหญ่ นำเสนอสถานที่จัดประชุมและจัดงานเลียงในเขาใหญ่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศการประชุมท่ามกลางธรรมชาติ และเรายังมีสถานที่สำหรับงานแต่ง สำหรับ
คู่รักที่มีความสุขฉลองวันแต่งงานและโอกาสพิเศษอื่นๆ

Mitrapap Room

An expansive and elegant meeting and conference space ideal for both formal and informal events.
Location: 2nd Floor
Dimension BanquetBuffetCocktailClassroomTheatre
11*27*2.8240220300220350

Dok Peep Room

An expansive and elegant meeting and conference space ideal for both formal and informal events.
Location: 1st Floor
Dimension Banquet Buffet Cocktail Classroom Theatre
12*20*2.8 150 150 180 150 250

Dok Koon Room

An expansive and elegant meeting and conference space ideal for both formal and informal events.
Location: 1st Floor
Dimension Banquet Buffet Cocktail Classroom Theatre
6*10*2.5 30 40 40 30 50